Losos se vrátil do českých řek
19. května 2023·NaturaMed Pharmaceuticals

Losos se vrátil do českých řek

Zajímavosti

Na konci dubna bylo do vybraných toků distribuováno celkem 40 tis. kusů plůdku lososa obecného. S projektem začal Severočeský územní svaz již v roce 1998. Nákup plůdku lososa od minulého roku financuje společnost Naturamed Pharmaceuticals.

Projekt Českého rybářského svazu s cílem navrácení lososa do Labe začal již v roce 1998 v rámci programu Lachs 2000, a to vysazením prvních 10 000 kusů plůdku lososa do řeky Kamenice. Od roku 1999 byl projekt finančně podporován programem Péče o krajinu a později z OP Životní prostředí MŽP. V posledních letech se ročně vysazuje 200 000 až 300 000 ks plůdku. Dospělí lososi pro umělý výtěr byli získáni v jižním Švédsku.

Jedním z největších problémů pro návrat této úžasné ryby jsou v současnosti překážky na vodních tocích, ať již jediný plavební stupeň na Labi u Hamburku s částečně neprůchozími rybími přechody, nebo stejně tak neprostupná říčka Kamenice, kde se ryby při návratu k reprodukci mohou dostat pouze k prvnímu jezu v Edmundově soutěsce.

Od roku 1998 bylo vysazeno do českých vod celkem 4 033 000 ks plůdků lososa. Letos vysadil NP České Švýcarsko půlroční lososy na Kamenici, což představuje vysazení více než 100 000 ks. NP také nepravidelně inkubuje plůdek lososa v inkubačních boxech přímo v řece. Na podzim roku 2002 došlo k návratu dospělých lososů z moře do toků v české části povodí Labe. Ryby se migrují jako smoltové ve velikosti asi 15 až 20 cm, ve věku 1–2 let a po dalších 1–2 letech se již mohou vracet jako dospělé ryby ve velikosti obvykle 70 až 100 cm a s hmotností 2 až 8 kg.

V letech 2003 až 2022 byli lososi pravidelně zaznamenáváni v migračním a reprodukčním období říjen– prosinec, ale počet ročně zaznamenaných dospělých lososů v Kamenici v posledních letech nepřesahuje 10 jedinců.

I proto, nebo snad právě proto se Naturamed Pharmaceuticals rozhodla tento projekt financovat dlouhodobě.

Naturamed Pharmaceuticals - Newsroom

V České republice začala působit společnost NaturaMed Pharmaceuticals v roce 2006. Jejím sídlem se staly České Budějovice. O necelé tři roky později začala dodávat produkty také zákazníkům na Slovensku. Od této doby vyzkoušelo doplňky stravy NaturaMed více než 2 700 000 zákazníků. V prodeji omega-3 je na českém a slovenském trhu lídrem.